Xe điện

Hành trình đưa xe điện vào đời sống người dùng Việt

Dù phổ biến tại phương Tây, xe điện vẫn là một sản phẩm mới tại Việt Nam.

Khách hàng dù cởi mở với công nghệ mới nhưng đây vẫn là sản phẩm phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Sau khi hợp tác, các đối tác của OLabs đã tìm ra nhiều điểm cần cải thiện để sản phẩm số phù hợp hơn với thị trường nội địa Việt Nam.

anh_3_4